Termes i condicions

General

Aquest lloc web (el “Lloc”) https://www.ninaacademia.com és propietat i està operat per NINA ACADÈMIA, SL (“COMPANYIA”, “nosaltres” o “nosaltres”), amb C.I.F B66763822 i domicili social en Rambla Ca Mora – 08172 – Sant Cugat del Vallès. Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 45441 Foli 117 Fulla B 487882.
 
En usar el Lloc, vostè accepta estar subjecte a aquests Termes de servei i a usar el Lloc d’acord amb aquests Termes de servei, la nostra Política de privacitat i els termes i condicions addicionals que puguin aplicar-se a seccions específiques del Lloc o productes i serveis disponibles a través del Lloc o de l’EMPRESA. L’accés al Lloc, de qualsevol manera, ja sigui automatitzat o no, constitueix l’ús del Lloc i la seva acceptació d’estar subjecte a aquests Termes de Servei.
 
Ens reservem el dret de canviar aquests Termes de servei o d’imposar noves condicions d’ús del Lloc, de tant en tant, i en aquest cas publicarem els Termes de servei revisats en aquest lloc web. En continuar usant el Lloc després que publiquem aquests canvis, vostè accepta els Termes de Servei, tal com van ser modificats.
 
 

Drets de Propietat Intel·lectual 

La nostra llicència limitada en relació a vostè

 

Aquest Lloc i tots els materials disponibles en el Lloc són propietat nostra i / o dels nostres afiliats o llicenciadors, i estan protegits per drets d’autor, marques registrades i altres lleis de propietat intel·lectual. El Lloc es proporciona únicament per al seu ús personal no comercial. No pot usar el Lloc o els materials disponibles en el Lloc d’una manera que constitueixi una violació dels nostres drets o que no hagi estat autoritzada per nosaltres. Més específicament, tret que estigui explícitament autoritzat en aquests Termes de servei o pel propietari dels materials, no pot modificar, copiar, reproduir, republicar, carregar, publicar, transmetre, traduir, vendre, crear treballs derivats, explotar o distribuir en qualsevol manera o mitjà (inclòs per correu electrònic o un altre mitjà electrònic) qualsevol material del Lloc. No obstant això, de tant en tant pot descarregar i / o imprimir una còpia de pàgines individuals del Lloc per al seu ús personal i no comercial, sempre que mantingui intactes tots els avisos de drets d’autor i altres avisos de propietat. 
 

La seva llicència en relació a nosaltres 

 
En publicar o enviar qualsevol material (inclosos, entre altres, comentaris, entrades de blog, publicacions de Facebook, fotos i vídeos) a través del Lloc, grups d’Internet, mitjans de comunicació social, o a qualsevol del nostre personal per correu electrònic, text o d’una altra manera, vostè està representant: (i) que és el propietari del material, o està fent la seva publicació o enviament amb el consentiment exprés del propietari del material; i (ii) que té tretze anys d’edat o més. A més, quan envia, envia un correu electrònic, envia un missatge de text o lliurament o publica qualsevol material, ens està atorgant a nosaltres, i a qualsevol persona autoritzada per nosaltres, una llicència mundial lliure de regalies, perpètua, irrevocable, no exclusiva, sense restriccions per a usar, copiar, modificar, transmetre, vendre, explotar, crear treballs derivats, distribuir i / o realitzar o exhibir públicament aquest material, íntegrament o en part, de qualsevol manera o mitjà, ara conegut o desenvolupat en el futur, per a qualsevol propòsit. La subvenció anterior inclourà el dret a explotar qualsevol dret de propietat en aquesta publicació o enviament, inclosos, entre altres, els drets d’autor, marca registrada, marca de servei o lleis de patents sota qualsevol jurisdicció rellevant. A més, en relació amb l’exercici d’aquests drets, vostè ens atorga, i a qualsevol persona autoritzada per nosaltres, el dret a identificar-lo com a autor de qualsevol de les seves publicacions o presentacions per nom, adreça de correu electrònic o nom d’usuari, segons ho considerem apropiat.
 
 
Vostè reconeix i accepta que qualsevol contribució originalment creada per vostè per a nosaltres es considerarà un “treball contractat” quan el treball realitzat estigui dins de l’abast de la definició d’un treball contractat en la Secció 101 de la Llei de Drets d’Autor dels Estats Units, com esmenat Com a tal, els drets d’autor d’aquestes obres pertanyeran a l’EMPRESA des de la seva creació. Per tant, la COMPANYIA es considerarà l’autor i propietari exclusiu de la mateixa i tindrà dret a explotar qualsevol o tots els resultats i guanys en tots i cadascun dels mitjans, ara coneguts o desenvolupats en el futur, en tot l’univers, a perpetuïtat, en tots els idiomes, segons el determini l’EMPRESA. En el cas que qualsevol dels resultats i guanys de les seves presentacions a continuació no es considerin com un “treball per encàrrec” sota la Secció 101 de la Llei de Drets d’Autor, segons esmenada, vostè, sense compensació addicional, assigna, transfereix i transfereix irrevocablement a la COMPANYIA tots els drets de propietat, inclosos, entre altres, tots els drets d’autor i marques registrades en tot l’univers, a perpetuïtat en tots els mitjans, ja siguin coneguts o desenvolupats en el futur, sobre aquest material i tots i cadascun dels drets, títols i interessos de tots els drets de propietat al mig, ja sigui conegut o ideat en el futur, en tot l’univers, a perpetuïtat. Qualsevol material publicat que siguin reproduccions de treballs anteriors realitzats per vostè serà de la nostra propietat.
 
 
Vostè reconeix que la COMPANYIA té el dret, però no l’obligació, d’usar i mostrar qualsevol publicació o contribució de qualsevol tipus i que la COMPANYIA pot optar per deixar d’usar i mostrar aquests materials (o qualsevol part dels mateixos), en qualsevol moment i per qualsevol motiu.
 
Limitacions en la vinculació i l’enquadrament. Pot establir un enllaç d’hipertext al Lloc sempre que l’enllaç no indiqui o impliqui cap patrocini del seu lloc per nosaltres o pel Lloc. No obstant això, no pot, sense el nostre permís previ per escrit, emmarcar o vincular en línia cap dels continguts del Lloc, o incorporar a un altre lloc web o un altre servei qualsevol del nostre material, contingut o propietat intel·lectual.
 
 

Renuncies

 
En tot el Lloc, podem proporcionar enllaços i indicadors a llocs d’Internet mantinguts per tercers. El nostre enllaç a aquests llocs de tercers no implica un suport o patrocini d’aquests llocs, o la informació, productes o serveis oferts en oa través dels llocs. A més, ni nosaltres ni els nostres afiliats operem ni controlem en cap aspecte la informació, els productes o els serveis que tercers puguin proporcionar a través del Lloc o en llocs web vinculats per nosaltres en el Lloc.
 
Si correspon, les opinions, consells, declaracions, serveis, ofertes o una altra informació o contingut expressat o lloc a disposició per tercers, inclosos els proveïdors d’informació, són dels respectius autors o distribuïdors, i no de la COMPANYIA. Ni la COMPANYIA ni cap proveïdor extern d’informació garanteix la precisió, integritat o utilitat de cap contingut. A més, la COMPANYIA no recolza ni és responsable de l’exactitud i confiabilitat de qualsevol opinió, consell o declaració feta en qualsevol dels Llocs per algú que no sigui un representant autoritzat de la COMPANYIA mentre actua en la seva capacitat oficial.
 
LA INFORMACIÓ, PRODUCTES I SERVEIS OFERTS EN O A través DEL LLOC I PER LA COMPANYIA I QUALSEVOL LLOC DE TERCERS ES PROPORCIONEN “TAL QUAL” I SENSE GARANTIES DE CAP MENA EXPRESSA O IMPLÍCITA. EN LA MESURA MÀXIMA PERMESA D’ACORD AMB LA LLEI APLICABLE, NEGUEM TOTES LES GARANTIES, EXPRESSES O IMPLÍCITES, INCLOENT, PERÒ SENSE LIMITACIÓ, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I APTITUD PER A UN PROPÒSIT EN PARTICULAR. NO GARANTIM QUE EL LLOC O QUALSEVOL DE LES SEVES FUNCIONS SERAN ININTERROMPUDES O SENSE ERRORS, QUE ELS DEFECTES SERAN CORREGITS, O QUE QUALSEVOL PART D’AQUEST LLOC, INCLOENT TAULES DE BUTLLETINS, O ELS SERVIDORS QUE EL DISPONIBLES, ESTAN LLIURES DE VIRUS O ALTRES COMPONENTS NOCIUS.
 
NO GARANTIM NI FEM CAP REPRESENTACIÓ RESPECTE A l’ÚS O ELS RESULTATS DE L’ÚS DEL LLOC O DELS MATERIALS EN AQUEST LLOC O EN LLOCS DE TERCERS EN TERMES DE LA SEVA CORRECCIÓ, EXACTITUD, OPORTUNITAT, CONFIABILITAT O UNA ALTRA MANERA.
 
Vostè accepta en tot moment defensar, indemnitzar i eximir de responsabilitat a la COMPANYIA dels seus afiliats, els seus successors, cessionaris, cessionaris i licenciatarios i les seves respectives companyies matrius i subsidiàries, agents, associats, funcionaris, directors, accionistes i empleats de cadascun d’ells i contra tots els reclams, causes d’acció, danys, responsabilitats, costos i despeses, inclosos els honoraris i despeses legals, que sorgeixin o estiguin relacionats amb el seu incompliment de qualsevol obligació, garantia, representació o pacte establert en aquest document.
 

Comerç en línea

 
Unes certes seccions del Lloc poden permetre-li comprar molts tipus diferents de productes i serveis en línia que són proporcionats per tercers. No som responsables de la qualitat, precisió, oportunitat, confiabilitat o qualsevol altre aspecte d’aquests productes i serveis. Si realitza una compra a un comerciant en el Lloc o en un lloc vinculat pel Lloc, la informació obtinguda durant la seva visita a la botiga o lloc en línia d’aquest comerciant, i la informació que proporciona com a part de la transacció, com el seu El número de targeta de crèdit i la informació de contacte poden ser recopilats tant pel comerciant com per nosaltres. Un comerciant pot tenir pràctiques de privacitat i recopilació de dades diferents a les nostres. No tenim responsabilitat o obligació per aquestes polítiques independents. A més, quan compra productes o serveis en oa través del Lloc, pot estar subjecte a termes i condicions addicionals que s’apliquen específicament a la seva compra o ús d’aquests productes o serveis. Per a obtenir més informació sobre un comerciant, la seva botiga en línia, les seves polítiques de privacitat i / o els termes i condicions addicionals que puguin aplicar-se, visiti el lloc web d’aquest comerciant i faci clic en els enllaços d’informació o posi’s en contacte directament amb el comerciant. Ens allibera a nosaltres i als nostres afiliats de qualsevol mal en el qual incorri, i accepta no fer valer cap reclam contra nosaltres o ells, que sorgeixi de la seva compra o ús de qualsevol producte o servei posat a disposició per tercers a través del Lloc.
 
 La seva participació, correspondència o tractes comercials amb qualsevol tercer que es trobi en el nostre Lloc oa través d’aquest, en relació amb el pagament i el lliurament de béns i serveis específics, i qualsevol altre terme, condició, representació o garantia associada amb aquests tractes, són únicament entre vostè i dita tercera. festa. Vostè accepta que la COMPANYIA no serà responsable de cap pèrdua, mal o altres assumptes de cap mena incorreguts com a resultat d’aquests tractes.
  
Vostè accepta ser financerament responsable de totes les compres realitzades per vostè o per algú que actuï en el seu nom a través del Lloc. Vostè accepta usar el Lloc i comprar serveis o productes a través del Lloc només per a fins legítims i no comercials. També accepta no realitzar compres amb finalitats especulatius, falsos o fraudulents o amb la finalitat d’anticipar la demanda d’un producte o servei en particular. Vostè accepta comprar béns o serveis només per a vostè o per a una altra persona a la qual legalment li permeti fer-ho. En realitzar una compra per a un tercer que requereix que ens enviï la informació personal del tercer a nosaltres o a un comerciant, vostè declara que ha obtingut el consentiment exprés de dita tercera per a proporcionar aquesta informació personal.
  
La seva compra és només per a ús personal. No es permet compartir compres i es considerarà no autoritzat, un ús infractor del nostre material protegit per drets d’autor, i pot sotmetre als infractors a responsabilitat.
 
Si es rebutja el pagament d’un curs, el nostre sistema deshabilitarà automàticament l’accés als nostres materials premium. (Entenem. Això sol succeir perquè una targeta de crèdit caduca). Volem ajudar-ho a restablir el seu accés, per la qual cosa farem tot el possible per a contactar-lo per a ajudar-lo a resoldre aquest problema. Una vegada que es resolgui el problema de facturació, restaurarem l’accés.
  

Funcions interactives

 Aquest lloc pot incloure una varietat de característiques, com a taulers d’anuncis, registres web, sales de xat i serveis de correu electrònic, que ens permeten rebre comentaris i interacció en temps real entre els usuaris, i altres característiques que els permeten comunicar-se amb uns altres. La responsabilitat del que es publica en els taulers d’anuncis, registres web, sales de xat i altres àrees públiques de publicació en el Lloc, o s’envia a través de qualsevol servei de correu electrònic en el Lloc, recau en cada usuari: vostè és l’únic responsable del material que publica o envia . No controlem els missatges, la informació o els arxius que vostè o altres persones poden proporcionar a través del Lloc. És una condició del seu ús del Lloc que vostè no:
 
 • Restringeixi o inhibeixi a qualsevol altre usuari d’usar i gaudir el Lloc.
 • Utilitzi el Lloc per a fer-se passar per qualsevol persona o entitat, o declarar falsament o tergiversar la seva afiliació amb una persona o entitat.
 • Interferir o interrompre els servidors o xarxes utilitzats per a proporcionar el Lloc o les seves característiques, o desobeir els requisits, procediments, polítiques o regulacions de les xarxes que utilitzem per a proporcionar el Lloc.
 • Utilitzi el Lloc per a instigar o encoratjar a uns altres a cometre activitats il·legals o causar lesions o danys a la propietat de qualsevol persona.
 • Obtingui accés no autoritzat al Lloc, o qualsevol compte, sistema informàtic o xarxa connectada a aquest Lloc, per mitjà de pirateria, extracció de contrasenyes o altres mitjans il·lícits.
 • Obtingui o intenti obtenir qualsevol material o informació a través de qualsevol mitjà que no estigui intencionalment disponible a través d’aquest Lloc.
 • Utilitzi el Lloc per a publicar o transmetre qualsevol tipus d’informació il·legal, amenaçadora, abusiva, calumniosa, difamatòria, obscena, vulgar, pornogràfica, profana o indecent de qualsevol tipus, incloses, entre altres, les transmissions que constitueixin o fomentin conductes que constitueixin un delicte penal, donin lloc a responsabilitat civil o violar qualsevol llei local, estatal, nacional o internacional.
 • Utilitzi el Lloc per a publicar o transmetre qualsevol informació, programari o un altre material que violi o infringeixi els drets d’uns altres, inclòs el material que sigui una invasió dels drets de privacitat o publicitat o que estigui protegit per drets d’autor, marca registrada o un altre dret de propietat o derivat treballa amb respecte a aquests, sense obtenir primer el permís del propietari o titular dels drets.
 • Utilitzi el Lloc per a publicar o transmetre qualsevol informació, programari o un altre material que contingui un virus o un altre component nociu.
 • Utilitzi el Lloc per a publicar, transmetre o de qualsevol manera explotar qualsevol informació, programari o un altre material amb finalitats comercials o que contingui publicitat.
 • Utilitzi el Lloc per a anunciar o sol·licitar a qualsevol persona que compri o vengui productes o serveis, o per a fer donacions de qualsevol tipus, sense la nostra aprovació expressa per escrit.
 • Reuneixi per a fins de màrqueting qualsevol adreça de correu electrònic o una altra informació personal que hagi estat publicada per altres usuaris del Lloc.
La COMPANYIA pot allotjar taulers de missatges, xats i altres fòrums públics en els seus Llocs. Qualsevol usuari que no compleixi amb els termes i condicions d’aquest Acord pot ser expulsat i se li pot negar l’accés continu als fòrums, xats o altres fòrums públics en el futur. La COMPANYIA o els seus agents designats poden eliminar o alterar qualsevol contingut creat per l’usuari en qualsevol moment i per qualsevol motiu. Els taulers de missatges, els xats i altres fòrums públics estan destinats a servir com a centres de discussió per a usuaris i subscriptors. La informació i el contingut publicat en aquests fòrums públics poden ser proporcionats pel personal de la COMPANYIA, els col·laboradors externs de la COMPANYIA o per usuaris no connectats amb la COMPANYIA, alguns dels quals poden emprar noms d’usuari anònims. La COMPANYIA renuncia expressament a tota responsabilitat i suport i no fa cap representació quant a la validesa de qualsevol opinió, consell, informació o declaració feta o mostrada en aquests fòrums per tercers, ni som responsables de cap error o omissió en tals publicacions, o per enllaços incrustat en qualsevol missatge. Sota cap circumstància, nosaltres, els nostres afiliats, proveïdors o agents serem responsables de cap pèrdua o mal causat per la seva dependència de la informació obtinguda a través d’aquests fòrums. Les opinions expressades en aquests fòrums són únicament les opinions dels participants, i no reflecteixen les opinions de la COMPANYIA o qualsevol de les seves subsidiàries o afiliades.
 
La COMPANYIA no té cap obligació de monitorar el contingut o les publicacions en els taulers de missatges, sales de xat o altres fòrums públics en els Llocs. No obstant això, vostè reconeix i accepta que tenim el dret absolut de monitorar el mateix al nostre exclusiu criteri. A més, ens reservem el dret d’alterar, editar, negar-nos a publicar o eliminar qualsevol publicació o contingut, íntegrament o en part, per qualsevol motiu i a revelar aquests materials i les circumstàncies que envolten la seva transmissió a un tercer per a satisfer qualsevol llei, regulació, procés legal o sol·licitud governamental aplicable i per a protegir-nos a nosaltres mateixos, als nostres clients, patrocinadors, usuaris i visitants.
 
Ocasionalment incloem l’accés a una comunitat en línia com a part dels nostres programes. Volem que cada membre agregui valor al grup. El nostre objectiu és fer de la seva comunitat la comunitat més valuosa de la que sigui membre. Per tant, ens reservem el dret d’eliminar a qualsevol persona en qualsevol moment. Rarament fem això, però volem fer-li saber que seriosament prenem les nostres comunitats.
 

Registre

 
Per a accedir a unes certes funcions del Lloc, podem demanar-li que proporcioni una certa informació demogràfica, inclòs el seu sexe, any de naixement, codi postal i país. A més, si tria subscriure’s a una funció particular del Lloc, com a sales de xat, registres web o taulers d’anuncis, també se li pot sol·licitar que es registri amb nosaltres en el formulari proporcionat i tal registre pot requerir que vostè proporcionar informació d’identificació personal com el seu nom i adreça de correu electrònic. Vostè accepta proporcionar informació veritable, precisa, actual i completa sobre vostè segons ho sol·liciti el formulari de registre del Lloc. Si tenim motius raonables per a sospitar que aquesta informació és falsa, inexacta o incompleta, tenim el dret de suspendre o cancel·lar el seu compte i rebutjar qualsevol ús actual o futur del Lloc (o qualsevol part del mateix). El nostre ús de qualsevol informació d’identificació personal que ens proporcioni com a part del procés de registre es regeix pels termes de la nostra Política de privacitat. 
 

Contrasenyes

 
Per a usar unes certes funcions del Lloc, necessitarà un nom d’usuari i una contrasenya, que rebrà a través del procés de registre del Lloc. Vostè és responsable de mantenir la confidencialitat de la contrasenya i el compte, i és responsable de totes les activitats (ja sigui per vostè o per uns altres) que ocorrin sota la seva contrasenya o compte. Vostè accepta notificar-nos immediatament sobre qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya o compte o qualsevol altra violació de seguretat, i assegurar-se de sortir del seu compte al final de cada sessió. No podem i no serem responsables de cap pèrdua o mal que sorgeixi de la seva falta de protecció de la seva contrasenya o informació del compte. 
 

Limitació de responsabilitat

 
SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA, INCLOENT, PERÒ SENSE LIMITAR-SE A, NEGLIGÈNCIA, NOSALTRES, LES NOSTRES SOCIETATS FILIALS I PARES O AFILIADES SEREM RESPONSABLES PER QUALSEVOL MAL DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSEQÜENT QUE RESULTI DE L’ÚS DE, O LA INHABILITAT D’ÚS, EL LLOC, INCLOENT ELS NOSTRES MISSATGES, BLOGS, COMENTARIS D’UNS ALTRES, LLIBRES, CORREUS ELECTRÒNICS, PRODUCTES O SERVEIS, O MATERIALS, PRODUCTES O SERVEIS DE TERCERS DISPONIBLES A través DEL LLOC O PER NOSALTRES DE QUALSEVOL MANERA, FINS I TOT SI ESTEM ASSESSORAT ABANS DE LA MÀ DE LA POSSIBILITAT DE TALS DANYS. (PERQUÈ ALGUNS ESTATS NO PERMETEN L’EXCLUSIÓ O LIMITACIÓ D’UNES CERTES CATEGORIES DE DANYS, LA LIMITACIÓ ANTERIOR POT NO APLICAR-SE A VOSTÈ. EN AQUESTS ESTATS, LA NOSTRA RESPONSABILITAT I RESPONSABILITAT DE LES NOSTRES SUBSIDIÀRIES I EMPRESES PARES O AFILIATS ES LIMITEN AL MÀXIM PERMÍS PER TAL LLEI ESTATAL.) VOSTÈ RECONEIX I ACCEPTA ESPECÍFICAMENT QUE NO SOM RESPONSABLES PER CAP CONDUCTA DEFAMATORIA, OFENSIVA O IL·LEGAL DE CAP USUARI. SI NO ESTÀ SATISFET AMB EL LLOC, QUALSEVOL MATERIAL, PRODUCTE O SERVEI EN EL LLOC, O AMB ALGUN DELS TERMES I CONDICIONS DEL LLOC, EL SEU ÚNIC I EXCLUSIU REMEDIO ÉS DEIXAR D’UTILITZAR EL LLOC I LA COMPANYIA DE PRODUCTES, SERVEIS I / O MATERIALS NO ÉS UN SERVEI D’ASSESSORIA D’INVERSIONS, NO ÉS UN ASSESSOR D’INVERSIONS I NO OFEREIX ASSESSORAMENT FINANCER PERSONALITZAT NI ACTUA COM A ASSESSOR FINANCER.
 
 
EXISTIM NOMÉS AMB FINALITATS EDUCATIUS, I ELS MATERIALS I LA INFORMACIÓ CONTINGUDA AQUÍ I EN ELS NOSTRES PRODUCTES I SERVEIS SÓN NOMÉS PER A FINS INFORMATIUS GENERALS. CAP DE LA INFORMACIÓ PROPORCIONADA PER NOSALTRES S’INTENTA COM A INVERSIÓ, IMPOST, COMPTABILITAT O ASSESSORAMENT JURÍDIC, COM UNA OFERTA O SOL·LICITACIÓ D’UNA OFERTA PER A COMPRAR O VENDRE, O COM A APROVACIÓ, RECOMANACIÓ O PATROCINI DE QUALSEVOL COMPANYIA, SEGURETAT O FONS. LA NOSTRA INFORMACIÓ NO HA DE SER RELACIONADA AMB FINALITATS DE TRANSACCIÓ DE VALORS O ALTRES INVERSIONS.
 
 
NO OFERIM NI PROPORCIONEM ASSESSORAMENT FISCAL, LEGAL O D’INVERSIÓ I VOSTÈ ÉS RESPONSABLE DE CONSULTAR A PROFESSIONALS FISCALS, LEGALS O FINANCERS ABANS D’ACTUAR AMB QUALSEVOL INFORMACIÓ PROPORCIONADA PER NOSALTRES. AQUEST LLOC ESTÀ CONTÍNUAMENT EN DESENVOLUPAMENT I LA COMPANYIA NO ATORGA CAP GARANTIA DE CAP MENA, IMPLÍCITA O EXPRESSA, QUANT A LA SEVA EXACTITUD, COMPLIMENT O APROPIEDAD PER A QUALSEVOL PROPÒSIT.
 
VOSTÈ reconeix i accepta que la COMPANYIA O LES SEVES AFILIADES no han fet cap representació i no s’ha tingut en compte quant als ingressos, despeses, volum de vendes o rendibilitat potencial futurs que puguin derivar-se de la participació en AQUEST PROGRAMA. 
 

Terminació

 
Podem cancel·lar o cancel·lar el seu dret a usar el Lloc o qualsevol part del Lloc en qualsevol moment sense previ avís. En cas de cancel·lació o terminació, ja no està autoritzat a accedir a la part del Lloc afectada per aquesta cancel·lació o terminació. Les restriccions imposades a vostè respecte al material descarregat del Lloc, i les renúncies i limitacions de responsabilitats establertes en aquests Termes de servei, sobreviuran.
 

Política de reemborsament 

 
La seva compra d’un producte o servei o bitllet per a un esdeveniment pot proporcionar o no un reemborsament. Cada producte, servei, esdeveniment o curs específic especificarà la seva pròpia política de reemborsament. 
 

Altres

 
La Digital Millennium Copyright Act de 1998 (la “DMCA”) proporciona un recurs per als propietaris de drets d’autor que creuen que el material que apareix en Internet infringeix els seus drets sota la llei de drets d’autor dels Estats Units. Si creu de bona fe que els materials allotjats per la COMPANYIA infringeixen els seus drets d’autor, vostè o el seu agent poden enviar a la COMPANYIA un avís sol·licitant que s’elimini el material o es bloquegi l’accés a ell. Qualsevol notificació realitzada per un propietari de drets d’autor o una persona autoritzada per a actuar en el seu nom que no compleixi amb els requisits de la DMCA no es considerarà notificació suficient i no es considerarà que confereix a la COMPANYIA coneixement real dels fets o circumstàncies dels quals el material infractor o els actes són evidents. Si creu de bona fe que un avís d’infracció de drets d’autor ha estat presentat incorrectament en contra seva, la DMCA li permet enviar a la COMPANYIA una contranotificación. Tots els avisos i contranotificaciones han de complir amb els requisits legals vigents en aquest moment imposats per la DMCA; veure http://www.loc.gov/copyright per a més detalls. Pot comunicar-se amb l’Agent de Drets d’Autor de la COMPANYIA per a rebre notificacions de reclams d’infracció de drets d’autor o contranotificaciones de la següent manera: info@mutusmkt.com
 
Aquest Acord serà vinculant i redundarà en benefici de la COMPANYIA i els nostres respectius cessionaris, successors, hereus i representants legals. Ni aquest Acord ni cap dels drets aquí establerts poden assignar-se sense el consentiment previ per escrit de la COMPANYIA. No obstant l’anterior, tots els drets i obligacions sota aquest Acord poden ser assignats lliurement per la COMPANYIA a qualsevol entitat afiliada o qualsevol de les seves subsidiàries de propietat absoluta.
 
Aquests Termes d’ús es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis d’Espanya i qualsevol disputa estarà subjecta a arbitratge vinculant a Espanya. Si alguna disposició d’aquest acord fos il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta disposició es considerarà separable d’aquest acord i no afectarà la validesa i aplicabilitat de les disposicions restants.
 

Descàrrec de responsabilitat

 
Encara que és molt poc probable, aquesta política pot modificar-se en qualsevol moment al nostre criteri. Si hem d’actualitzar aquesta política, publicarem les actualitzacions d’aquesta pàgina en el nostre lloc web.
 
Si té alguna pregunta o inquietud respecte a la nostra política de privacitat, dirigeixi-la a: info@ninaacademia.ceunes certes seccions del Lloc podin permetre-li comprar molts tipus diferents de productes i serveis en línia que són proporcionats per tercers. No som responsables de la qualitat, precisió, oportunitat, confiabilitat o qualsevol altre aspecte d’aquests productes i serveis. Si realitza una compra a un comerciant en el Lloc o en un lloc vinculat pel Lloc, la informació obtinguda durant la seva visita a la botiga o lloc en línia d’aquest comerciant, i la informació que proporciona com a part de la transacció, com el seu El número de targeta de crèdit i la informació de contacti podin ser recopilats tant pel comerciant com per nosaltres. Un comerciant pot tenir pràctiques de privacitat i recopilació de dades diferents als nostres. No tenim responsabilitat o obligació per aquestes polítiques independents. A més, quan compra productes o serveis en oa través del Lloc, pot estar subjecte a termes i condicions addicionals que s’apliquin específicament a la seva compra o ús d’aquests productes o serveis. Per a obtenir més informació sobre un comerciant, la seva botiga en línia, els seves polítiques de privacitat i / o els termes i condicions addicionals que puguin aplicar-es, visiti el lloc web d’aquest comerciant i faci clic en els enllaços d’informació o posi’s en contacti directament amb el comerciant. Ens allibera a nosaltres i als nostres afiliats de qualsevol malament en el qual incorri, i accepta no fer valer cap reclam contra nosaltres o ells, que sorgeixi de la seva compra o ús de qualsevol producte o servei posat a disposició per tercers a través del Lloc.
 
La seva participació, correspondència o tractes comercials amb qualsevol tercer que és trobi en el nostre Lloc oa través d’aquest, en relació amb el pagament i el lliurament de béns i serveis específics, i qualsevol altre terme, condició, representació o garantia associada amb aquests tractes, són únicament entri vostè i dita tercera. festa. Vostè accepta que la COMPANYIA no serà responsable de cap pèrdua, malament o altres assumptes de cap mena incorreguts com a resultat d’aquests tractes.
 
Vostè accepta ser financerament responsable de totes els compris realitzades per vostè o per algú que actuï en el seu nom a través del Lloc. Vostè accepta usar el Lloc i comprar serveis o productes a través del Lloc només per a fins legítims i no comercials. També accepta no realitzar compris amb finalitats especulatius, falsos o fraudulents o amb la finalitat d’anticipar la demanda d’un producte o servei en particular. Vostè accepta comprar béns o serveis només per a vostè o per a una altra persona a la qual legalment li permeti fer-ho. En realitzar una compra per a un tercer que requereix que ens enviï la informació personal del tercer a nosaltres o a un comerciant, vostè declara que ha obtingut el consentiment exprés de dita tercera per a proporcionar aquesta informació personal.
 
La seva compra és només per a ús personal. No és permet compartir compris i és considerarà no autoritzat, un ús infractor del nostre material protegit per drets d’autor, i pot sotmetre als infractors a responsabilitat.
 
Si és rebutja el pagament d’un curs, el nostre sistema deshabilitarà automàticament l’accés als nostres materials premium. (Entenem. Això sol succeir perquè una targeta de crèdit caduca). Volem ajudar-ho a restablir el seu accés, per la qual cosa farem tot el possible per a contactar-el per a ajudar-l’a resoldre aquest problema. Una vegada que és resolgui el problema de facturació, restaurarem l’accés.